Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBora AKİNCE
dc.date.accessioned2021-06-22T08:21:33Z
dc.date.available2021-06-22T08:21:33Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2146-3417
dc.identifier.issn2587-2052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12573/834
dc.description.abstractUluslararası hukukun temel kaynaklarından bir tanesi devletler arasında imzalanan uluslararası antlaşmalardır. Devletler kendi aralarındaki antlaşmalara ahde vefa ilkesi gereği genellikle uyma eğilimi göstermektedirler. Ancak devletlerin kendi aralarında imzaladıkları antlaşmalara zaman zaman uymadıkları da görülmektedir. Anarşik bir uluslararası sistemde devletler arasında uyuşmazlıklar çok sık görülmektedir. Devletler çıkarlarına ters düştükleri durumlarda ister istemez farklı devletler ile uyuşmazlığa taraf olabilmektedirler. Uyuşmazlıkların çözümü için uluslararası hukukta barışçıl çözüm ve yargısal çözüm olmak üzere iki çözüm yolu bulunmaktadır. Yargısal çözüm devletlerin ancak yargı yetkisini kabul ettikleri bir mahkeme veya tahkim ile mümkün olabilmektedir. Barışçıl çözüm yolları Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 33. Maddesinde belirtilmiştir. Bu çözüm yollar görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakemlik ve yargısal çözümdür. Bunun yanında bazı uluslararası antlaşmalar kendi yargısal çözüm mekanizmalarını da oluşturmuştur. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Avrupa Birliği’nin yargı organları bu alanda verilebilecek başlıca örneklerdir. Bu çalışmada barışçıl ve yargısal yoldan anlaşmazlıkların çözümü ile uluslararası hukukta uygunluğun sağlanması mekanizmaları karşılaştırılacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası Hukuk.en_US
dc.subjectUluslararası Hukukta Uygunluğun Sağlanmasıen_US
dc.subjectUyuşmazlık Çözümüen_US
dc.titleULUSLARARASI HUKUKTA ÇÖZÜM MEKANİZMALARI VE ULUSLARARASI HUKUKTA UYGUNLUĞUN SAĞLANMASI MEKANİZMALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentAGÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.identifier.volumeVolume: 10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.journalKırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record