Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDOĞAN Osman
dc.contributor.authorCEBECİ Aysun
dc.date.accessioned2022-05-10T08:39:57Z
dc.date.available2022-05-10T08:39:57Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn1018-8851
dc.identifier.issn2548-1207
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12573/1285
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma ülkemizde geleneksel yöntemlerle üretilen gıda ürünlerindenlaktik asit bakterilerinin izolasyonunu ve tanımlanmasını sağlamak amacıylayapılmıştır.Materyal ve Yöntem: Çalışma kapsamında Van otlu peynir ve ekşi hamur örneğikullanılmıştır. Bu örnekler içerdikleri laktik asit bakterileri için çalışılmış vetanımlanmaları için biyokimyasal ve PCR bazlı moleküler biyolojik tekniklere tabitutulmuşlardır. Biyokimyasal testler kapsamında örnekler, Gram reaksiyonları,katalaz aktivitesi, gaz üretimi, 10oC ve 45oC'de, %6 ve %16 NaCl konsantrasyonda,pH 4.4 ve pH 9.6’da gelişim göstermeleri açısından incelenmiştir. Moleküler biyolojideneyleri kapsamında ise tür ve suş düzeyinde tanımlama için PCR-RFLP, 16SrRNA gen dizileme ve RAPD-PCR teknikleri kullanılmıştır.Araştırma Bulguları: Bir dizi mikrobiyolojik deneylerin sonucunda 26 adet bakteripotansiyel laktik asit bakterisi olarak izole edilmiştir. Bunlardan 25 adedininLactobacillus, Pediococcus ve Enterococcus cinslerine ait olduğu tespit edilmiş vetür ve suş düzeyinde tanımlanmaları sağlanmıştır. Kalan bir adet izolat iseStaphylococcus hominis olarak tanımlanmıştır.Sonuç: Çalışmamız sonucunda 25 adet laktik asit bakterisi gen dizileme ve RAPDPCR teknikleri kullanılarak tür ve suş düzeyinde başarıyla tanımlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkşi hamuren_US
dc.subjectPCRen_US
dc.subjecttanımlamaen_US
dc.subjecttiplendirmeen_US
dc.subjectVan otlu peynirien_US
dc.titleBazı geleneksel Türk gıdalarından laktik asit bakterilerinin izolasyonuen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentAGÜ, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorCEBECİ, Aysun
dc.identifier.volumeYıl: 2021 Cilt: 58 Sayı: 1en_US
dc.relation.journalEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası - Editör Denetimli Dergien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record