Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAli Yavuz POLAT
dc.date.accessioned2021-06-18T09:00:23Z
dc.date.available2021-06-18T09:00:23Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn1301-3688
dc.identifier.issn2630-6409
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12573/804
dc.description.abstractBu çalışmada 2003-2017 yılları arasında Türkiye’deki firmalar için kısa vadeli borçların düzeltme hızındaki değişim dinamik bir model kullanarak incelenmiştir. Küresel Finansal Krizin firmaların borç vade yapısını nasıl etkilediğini anlamak için çalışmamızda analizimiz iki alt döneme ayrılarak bu dönemler arasındaki farka odaklanılmıştır. Küresel kriz, finansal istikrarsızlığın reel ekonomi üzerindeki etkisini, özellikle firmaların borç vade yapısı üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir doğal deney imkânı sunmaktadır. En küçük kareler kukla değişken düzeltme (LSDVC) metodu kullanarak Türkiye firmaları için 2003-2017 döneminde optimal borç vadesinin kısaldığı gösterilmiştir. Şirketler Küresel Finansal Krizden sonra kısa vadeli borç ayarlama hızlarınıazaltmaktadır. Bu sonuç, Küresel Finansal Kriz sırasında borç verme iştahının azalması neticesinde, kredi arzındaki azalmaya bağlı olabilmektedir. Arz etkisini destekleyen bir diğer sebep de uzun vadeli borçların finansal kriz sırasında ve sonrasında pahalı hale gelmesi nedeniyle, firmaların kısa vadeli borç taleplerini arttırmasıdır. Bu çalışma, Türk firmalarına, kredi arzının daralması ve uzun vadeli kredi talebinin azalması nedeniyle finansal krizlerin optimal borç vadesini kısalttığına dair kanıt sunan ilkçalışmadır. Sonuçlarımız krizin firmaların borçlanma davranışlarını nasıl etkilediğini göstermesi ve kredi kanallarının kullanımı açısından firmaların borç vadesi kararlarını verirken kriz ortamlarını dikkate almaları gerektiğini göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüresel Finansal Krizen_US
dc.subjectAyarlama Hızıen_US
dc.subjectBorç Vadesien_US
dc.titleBORÇ VADESİ VE FİNANSAL KRİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİen_US
dc.title.alternativeDEBT MATURITY AND FINANCIAL CRISIS: EVIDENCE FROM TURKEYen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentAGÜ, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ekonomi Bölümüen_US
dc.identifier.volumeCilt: 0 Sayı: 1 Sayfa: 118 - 130en_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record