Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSONER TOP
dc.contributor.authorHüseyin KUDAK
dc.date.accessioned2021-06-18T10:06:04Z
dc.date.available2021-06-18T10:06:04Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn1309-8640
dc.identifier.issn2146-4391
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24012/dumf.559031
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12573/816
dc.description.abstractBu çalışmada, artık malzemelerden hibrit geopolimer beton üretim olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla, Sugözü Termik Santrali ve Afşin/Elbistan Termik Santrali’nden uçucu küller ile Soda Sanayii’nden Solvay Prosesi artıkları temin edilmiştir. Büyük çoğunluğu yüksek fırın cürufu ve uçucu küllerden oluşan CEM V/A kompoze çimento da geopolimer beton üretiminde kullanılmıştır. Kullanılan malzemelerin karakterizasyonu XRD ve XRF yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Geopolimerizasyonu sağlamak üzere sodyum meta silikat (Na2SiO3) alkali aktivatör olarak kullanılmıştır. Na2SiO3 çözelti haline getirilerek 5M konsantrasyonunda harca katılmıştır. Harcın oluşturulması sırasında ekstra su kullanılmamıştır. Box Behnken İstatistiksel test dizaynı kullanılarak farklı oranlardaki artık malzeme ilavelerinin elde edilen geopolimer beton örneklerin tek eksenli basınç dayanımı, sertlik, birim hacim ağırlık, su emme ve sonik hız özelliklerine etkileri incelenmiştir. Kuadratik modeller, test sonuçları doğrultusunda Box Behnken test dizaynında en uygun modeller olarak belirlenmiştir. R2 değeri 28 günlük tek eksenli basınç dayanımları için % 90,48, Shore sertlikleri için % 81,67, birim hacim ağırlıkları için % 94,85, su emme değerleri için % 92,09 ve sonik hız değerleri için ise % 87,74 olarak belirlenmiştir. Hibrit geopolimer beton üretimi sırasında 1570-1725 kg/m3 arasında değişen birim hacim ağırlıklarına sahip beton numunelerden 7-24 MPa arasında değişen tek eksenli basınç dayanımları elde edilmiştir. Elde edilen tüm geopolimer beton örnekler hafif beton sınıfında yer almıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.24012/dumf.559031en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtıken_US
dc.subjectDayanımen_US
dc.subjectSonik hızen_US
dc.subjectBetonen_US
dc.subjectGeopolimeren_US
dc.titleArtık malzemelerden Box Behnken test dizaynı kullanılarak hafif geopolimer beton üretimien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentAGÜ, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volumeCilt: 11Sayı: 2 Sayfa: 689 - 700en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record